Aktywne spędzanie czasu

Zamki są niezwykle charakterystycznymi obiektami, co znacznie więcej, nie brakuje ich w stworzonym przez nas kraju, dlatego być może także w okolicy znajdują się nadzwyczajnie zachowane tego typu budowle. Turystyka to też aktywne spędzanie czasu. Należałoby jednakże dokonać podziału zamków na te, które doznały doszczętnych zmarnień (na przykład w czasie potopu szwedzkiego czy w okresach przedsięwzięć I, II wojny światowej) oraz na te, jakie zachowały się po dzisiaj dzień w całkiem trafnym stanie. Jednym z najbardziej popularnych w naszym kraju zamków niewątpliwie jest zamek królewski znajdujący się w Warszawie – wypróbuj turystyka. W jaki sposób powszechnie wiadomo, Warszawa została doszczętnie zniszczona w czasie wojny, niemniej jednak szybko została też odbudowana. Przykładem szybkiej odbudowy jest także ów zamek. Zamek, jaki został zniszczony zwłaszcza w czasie działań wojennych powiązanych z potopem szwedzkim jest z kolei przecudowny budynek, znajdujący się w miejscowości Ujazd (w województwie świętokrzyskim). Wypożycz noclegi, żeby to obejrzeć! Zamek w czasie wojen światowych nie doznał już poważniejszych zniszczeń, z tego względu dzisiaj jest jednym z przyzwoiciej zachowanych zamków w kraju.