Dlaczego platyna jest metalem przejściowym?

Często zastanawiamy się dlaczego platyna jest metalem przejściowym? Metale przejściowe zaliczamy do znanej kategorii pierwiastków, ponieważ są to pierwiastki z grupy chemicznej. Wszystkich takich pierwiastków jest na układzie współrzędnym aż czterdzieści. Metale te wszystkie mają właściwości pośrednie. Metale te platynowe nie reagują nawet na mocne kwasy i zasadowe odczynniki. Cechą wspólną tych wszystkich metali jest umiejętność łączenia się złożonych kompleksów. Związki kompleksowe to inaczej związki chemiczne do których można zaliczyć jeden lub więcej atomów. Wracając do tematu artykuły, metal platynowy jest metalem przejściowym dlatego, że ma umiejętność przechodzenia w związkach chemicznych w inne pierwiastki złożone, które znajdują się tez w innej grupie, okresie i bloku na układzie pierwiastków. Metalami takimi przejściowymi są także; złoto, nikiel, miedź, pallad, srebro, cyrkon, itr, osm, wolfram, lantan, tytan, kadm, żelazo i inne pierwiastki w układzie współrzędnym znajdujące się w grupie od 3-12 w okresie 4-7.