Elektronika

Rozwój Internetu, jaki dzisiaj jest tak ogólnym i ewidentnym przyrządem komunikacji dla każdego człowieka, jest tak ściśle mówiąc następstwem końcowym prac badaczy nad sieciami komputerowymi. Najkrócej powiadając, dostęp do powierzchni dyskowej dwóch rozmaitych komputerów powiązanych kablem był pierwszym przedmiotem badań, jakie finalnie doprowadziły do przełomowego wynalazku, jakim jest Internet. To właśnie gadżety elektroniczne. Dziś często zapomina się, że sieć ma zakres lokalny i używa się jej wymiennie z Internetem. Jakkolwiek sieć to niezmiernie zamknięta infrastruktura, składająca się z paru czy też kilkunastu połączonych w jedną sieć komputerów. Na to pozwalają również telefony. Aby się do niej dołączyć, komputery powinny należeć do tej samej grupy roboczej, a w wypadku sieci firmowych, które muszą być zabezpieczone na wielu różnych poziomach, na domiar tego przeważnie wymagane są hasła oraz przeróżne informacje podawane przez administratorów – na to pozwalają urządzenia typu laptopy. We wszystkich współczesnych korporacjach, bankach, urzędach oraz instytucjach praca w Sieci jest bazą wydajności przedsiębiorstwa. Możliwe jest bo przenoszenie plików, dokumentów oraz wszystkiego, co tylko jest zapisane w wersji cyfrowej, między robotnikami bez konieczności osobistego ich przenoszenia.