Filmy z lotu ptaka

Jedną z najogromniejszych sztuk jest obraz. Co więcej, jest to nadzwyczaj atrakcyjna oraz globalna sztuka. Zna ją każdy. Występuje wszędzie, nawet jako filmy z drona. Nietrudno się na nią natknąć. Istnieje jednakże niezbyt. Oszacować można, że ponad sto lat. To najmłodsza ze sztuk. Zwie się ją X Muzą. Na kształt obrazu filmowego ma wpływ dużo składników. Z jednej kwestii jest to fotografia, z drugiej – narratologia. W samym filmie jest pluralizm gatunków, typów, tematyk i perspektyw, jak filmy z powietrza bądź też zdjęcia z lotu ptaka. Film jest w takim razie polem dla różnorakich technologii filmowych. Różne obrazy komplikują analizy i funkcjonowanie tego zbioru. Mimo krótkiego żywota film cechuje się niesłychanie bogatą historią. Narodziny filmu w XIX wieku przypadły także na interesujący okres w kulturze. Rozkwit oraz rozwój fotografii wpływały na X Muzę i akompaniowały jej. Przełom XIX i XX wieku to czasy przełomu modernistycznego w kulturze europejskiej. Występowały tarcia rozmaitych kierunków na tle belle epoque. Była to niesamowicie interesująca sytuacja kulturowa. Płaszczyzna nowoczesności gwarantowała mnogie rewolucje.