Platyna jako związek Cisplatyna w medycynie

Platyna jest także wykorzystywana w medycynie. Przeobraża się w cisplatynę, która jest wykorzystywana do leczenia w chemioterapii i kilku rodzajów raka. Cisplatyna działa za pomocą powiązaniu krzyżowych wiązań między nićmi DNA oraz w tej samej sieci nici DNA. DNA to inaczej kwas deoksyrybonukleinowy, który jest związkiem chemicznym i pełni funkcję genetyczną to znaczy jest odpowiednia za nośniki genów u istot żywych, które dziedziczymy po naszych przodkach. Cisplatyna działa też metabolicznie na komórki u człowieka. Działanie leków tego typu, żeby była prawidłowa musi jeszcze być zawartość w lekarstwie dwóch ligandów aktywnych chemicznie, które są położone względem siebie cis ale także muszą posiadać dwóch ligandów niereaktywnych które są objęte elektrycznie do siebie. Lekarstwa te stosuje się w chorobach rakotwórczych taki jak: rak jądra, rak płuca, rak jajnika, rak pęcherza moczowego, rak szyjki macicy, rak trzonu macicy, rak kory nadnerczy, czerniak złośliwy, mięsaki i inne.