Polska dopiero raczkuje na arenie

Polska dopiero raczkuje na rynku innowacji. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku informowanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak istotne dla stworzonego przez nas kraju jest zgłaszanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla firmy to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Serdecznie zapraszamy – dotacje Lublin. Na co można przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego lub na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą również być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w czasie zgłaszania patentu jest dość dużo. Między innymi: tłumaczenie zaświadczeń, koszty spraw sądowych. Ważnym argumentem na pozytyw jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma określonych terminów i konkursów. Jedna jednostka gospodarcza może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.
Biznes
Biznes
Finanse
Chwilówka